Villa Prato
Politica de recrutare

Rezervare telefonica

+40 268 473 367
+40 720 444 422

Rezervare prin email

eat at prato dot ro

Politica de recrutare

POLITICA de protectie a datelor, dedicata recrutarii
Va aducem la cunostinta ca, incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat in vigoare regulamentul privind protectia persoanelor fizice si prelucrarea datelor cu caracter personal precum si libera circulatie a acestor date GDPR urmand sa fie aplicat de catre toate statele Uniunii Europene. In acest context, compania noastra se angajeaza sa va protejeze si sa va respecte confidentialitatea datelor personale.
Daca in urma lecturarii prezentei politici ne transmiteti datele dvs (sub forma unui Curriculum Vitae) printr-unul dintre multiplele canale puse la dispozitie, inseamna ca ati fost informat in baza art. 13 din regulamentul 2016/679 al parlamentului european si al consiliului / 27 aprilie 2016, ca vom colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal (nume, adresa de email, numar de telefon, adresa de domiciliu, etc.) cu scopul desfasurarii procesului de recrutare si selectie initiat de catre reprezentantii companiei si ca v-ati acordat acordul pentru acestea.
Subliniem faptul ca vom utiliza aceste date numai in scopul pentru care au fost solicitate, respectiv pentru finalizarea procesului de recrutare. In acest sens, pe baza datelor si informatiilor pe care ni le furnizati in mod benevol si pentru care avem acordul dvs de analiza, urmarim sa determinam daca sunteti sau nu un candidat potrivit pentru posturile vacante din cadrul companiei, precum si pentru a va contacta cu o propunere, in vederea stabilirii unui interviu sau cu scopul de a va solicita / furniza informatii suplimentare legate de oferta noastră. Mentionam ca nu vom furniza nici unei parți terte informatiile puse la dispozitie de dvs, cu exceptiile prevazute de dispozitiile legale.
De asemenea, este foarte important pentru noi ca dvs sa cunoasteti faptul ca aveti in orice moment dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita stergerea datelor și dreptul de opozitie, dupa cum urmeaza:
– puteti solicita oricand doriti, printr-o cerere adresata companiei noastre, actualizarea, modificarea sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, transmise prin intermediul CV-ului comunicat;
– aveti dreptul de a obtine din partea companiei, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre aceasta;
– aveti dreptul de a va  opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
Pentru oricare din motivele de mai sus precum si pentru a va exercita drepturile garantate de legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va rugam să va adresati responsabilului DPO al companiei noastre, prin intermediul adresei de email dpo@prato.ro.
Politica de GDPR a companiei respecta urmatorii pasi, in ceea ce priveste prelucrarea datelor transmise de dvs:
– candidatii eligibili sunt contactati intotdeauna (telefonic sau in scris), intr-un termen scurt (până la 72 h), in vederea comunicarii detaliilor legate de modul de desfasurare a procesului de recrutare si selectie;
– datele colectate in cadrul unui proces de recrutare sunt sterse imediat ce devine evident faptul ca nu vom contacta candidatul respectiv, intrucat nu este potrivit postului pentru care a aplicat;
– daca nepotrivirea este numai de moment si dorim pastrarea datelor unui candidat (CV, scrisoare de intentie, portofoliu, etc.) in vederea contactarii acestuia cu urmatoarea ocazie, candidatul va fi contactat in vederea obtinerii consimtamantului sau scris in acest sens;
– daca persoana vizata obiecteaza cu privire la extinderea perioadei de pastrare si procesare a datelor, distrugem pe loc datele sale.
In cadrul companiei noastre recrutarea se realizeaza intern si prin urmare informatia nu paraseste limitele fizice si digitale ale acesteia. In interiorul companiei, persoanele expuse la aceste date sunt:
– membrii departamentului de resurse umane (responsabili ai zonei de recrutare);
– managerii departamentelor cu locuri de munca vacante, din cadrul companiei, persoane care joaca rol de factor de analiza si decizie in procesul de recrutare.
Ca masura de protectie, intreg personalul implicat in acest proces este instruit corespunzator in materie de protectia datelor si intelege riscul compromiterii.
Asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor procesate in contextul recrutarii este o obligatie pentru noi, ceea ce presupune respectarea urmatoarelor conditii:
– transmiterea formularelor (CV-urilor) se face printr-o metoda sigura;
– stocarea formularelor (CV-urilor) se face pe un spatiu de stocare/locatie virtuala (sau fizica) la care au acces exclusiv persoanele implicate în procesul de recrutare si selectie;
– in situatia in care depuneti formulare direct la sediul companiei sau le trimiteti prin posta ori pe fax, traseul parcurs de acestea catre un loc de depozitare securizat este cat mai scurt.

Termenii utilizati:
*Date cu caracter personal inseamnă orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
*Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu  caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
*Consimtamant inseamna o manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
*DPO-ul (data protection officer) - responsabilul cu protectia datelor, desemnat de catre companie.
*GDPR reprezinta prescurtarea regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum si in orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetatenilor UE.